تصویر موبایل

لوکوم شیره انگور

40.000.00

بهترین جایگزین برای قند حاوی پسته از سوغاتیهای مشهور شهر استانبول که در مجموعه باقلوا استانبولی لذیذ تواید میشود

افزودنی ها

افزودنی های رایگان

افزودنی های پولی

افزودن به سبد خرید